О нашој школи


Наша основна школа покрива једну месну заједницу насељеног места Куцура. Становници овог места, па и родитељи ученика у великом броју баве се земљорадњом или су запослени у државном сектору пољопривреде. Један број родитеља наших ученика запослен је у индустрији у Куцури и Врбасу, мањи број бави се приватним предузетништвом, а знатан број је и незапослених. Социјални састав родитеља је разноврстан. Према степену стручности родитеља највећи је са основном школом, III и IV степеном стручности. Има велики број породица из којих се региструју социјално-незбринута лица.

До  сада располажемо подацима Центра за социјални рад Врбас где се види  да 20% ученика долази из социјално-угрожених породица. Тридесетак ученика наше школе су из породица са статусом избеглих лица. 

а)         Школски простор 

У овој школској години настава ће се изводити у школској згради која има 13 учионица, фискултурну салу, кухињу, зборницу, 3 канцеларије, и у другој згради у којој се налази радионица за техничко образовање.

Инвентаром и училима школа није довољно опремљена.

Школа располаже следећим објектима и просторним површинама у којима се изводи образовно-васпитни рад и рад других служби у школи неопходних за њено функционисање:

–     Објекат са дворишним површинама у улици Ослобођења број 6;

–     Објекат у улици Иве Лоле Рибара број 67.

–     Објекат у улици Ослобођења је централни објекат школе и има: 13 учионица, једну фискултурну салу, једну зборницу за наставнике, 4 канцеларије за админи стративно-техничку службу, педагога и директора, једну школску кухињу за сервирање ужине за ученике, једну просторију за смештај архиве, једну просторију за помоћно особље, комунукације, санитарни чворови, просторије ложионице за централно грејање, просторије за складиштење угља и др. Овај објекат има укупно 2.224,80 м2 унутрашње површине и то:

–     учионички део објекта: 12 учионица опште намене, као и један преуређени део ходника на спрату за учионицу и потребе информатике, комуникације и санитарни чворови у укупној површини од 1.200 м2;

–     фискултурна сала, свлачионице, справарница, просторија за наставнике, просторија централног грејања (машинска хала, спремиште за угаљ, просторије за ложача и сл.) и друге нуз просторије у укупној површини од 864,80 м2;

–     управни део зграде зборница, 4 канцеларије, школска кухиња, архива у укупној површини од 160 м2.

Објекат у улици И. Л. Рибара бр. 67 – једна просторија за извођење наставе за ТО, санитарни чвор и комуникације у укупној површини на 102 м2.

Школа не располаже довољним учионичним простором за извођење редовне наставе и осталих облика ваннаставних активности. Нема кабинета. Специјализоване учионице су још увек недовољно опремљене савременим наставним средствима, иако смо задњих година улагали велике напоре и средства за најминималније услове рада.

Објекат у улици И. Л. Рибара бр. 67 у којој је смештен кабинет за извођење наставе ТО, је старијег датума. Зграда је изграђена 1929. год. У истој згради налазе се три стана која су сада у својини радника школе. Наиме, радници школе који су над становима имали станарско право откупили су исте.

Просторија у којој је смештена радионица за ТО релативно је опремљена и у њој постоје услови за извођење наставе техничког образовања у овој школској години. Пошто је зграда где је смештена радионица за ТО удаљена од школског објекта у коме се одвија целокупан образовни рад око 500 м, ученици су принуђени да у свим временским приликама иду на наставу ТО и враћају се на остали део наставе у централни објекат школе.

Према описаним просторним условима произилази да школи недостају кабинети, што би се могло решити једино изградњом трећег дела школског објекта, кабинетског дела зграде у улици Ослобођења број 6. Настава физике, хемије, биологије, математике, страних језика, ТО, ликовне и музичке културе изводи се у класичним учионицама, где смо намештајем и наставним средствима покушали направити специјализоване учионице, које још нису довољно опремљене нити одговарају Нормативу. Просторије које служе за извођење образовно-васпитног рада опремљене су школским намештајем (клупе, столице, ормари, плакари) који није одговарајући за извођење наставе из појединих наставних предмета.  Поменути намештај у највећој мери је класичан  и углавном, стар више од 30 година, те је амортизован, али још увек поправкама у употербљивом стању. У предходних пет школских година две учионице опремљене су новим клупама и столицама. Део школског намештаја је отписан јер се поправкама не може ставити у функцију.

Просторија изграђена за школску кухињу је опремљена потребним намештајем, апаратима за чување намирница, апаратом за стерилизацију посуђа и прибора. Она одговара својој намени. Школа нема трпезарију, те се дистрибуција ужине за ученике врши по учионицама, где ученици ужинају у исто време у истој смени.

Просторија за рад школске библитеке у објекту не постоји, те се литература за ученике и наставнике налази смештена по учионицама за матерњи језик (српски, русински), страни језик (руски и енглески) и један део у наставничкој библиотеци који је смештен у зборници школе. Наставничка библиотека броји 5834 књиге. Стручна литература за поједине предмете налази се смештена у учионицама где се одвија настава истих (историја, географија, страни језици, биологија, ТО…).

У протеклој школској години извршена је набавка 176 примерка књига. Један број књига је набављен за поклоне ученицима за запажене резултате на такмичењима или одличан успех у школи, односно првацима.

Просторија за чување архивске грађе и зборница школе, као и канцеларије опремљене су прикладним намештајем одговарајуће намене.

Грејање просторија – школске зграде у улици Ослобођења број 6 одвија се преко сопственог извора топлотне енергије на мрки угаљ и све просторије у њој загревају се путем централног грејања. Загревање овог објекта је добро, те у том погледу постоје оптимални услови за рад. Учестале рестрикције струје биле су разлог немогућности загревања просторија и поред постојећих услова. За погон пумпе потребан је агрегат. Школска зграда у улици И. Л. Рибара 67 загрева се помоћу калорифера на струју преко месне елект. мреже, али то није трајно решење. Што се тиче функционалности школског простора, могло би се рећи: у школи има 14 просторија за извођење образовно – васпитног рада укључујући фискултурну салу и радионицу за ТО.

С обзиром на број ученика и одељења настава се мора одвијати у две школске смене, те су школске просторије пуне преко целог наставног дана.

Описани просторни услови и техничка опремљеност не дају довољно могућности за класично извођење наставе а још мање за савремени образовно -васпитни рад. 

б) Дворишне површине 

Објекат зграде у улици Ослобођења бр. 6 има две дворишне површине. Једна је намењена за фискултурно двориште где се налази терен за мали рукомет, кошарку и одбојку.

Друга дворишна површина је намењена за окупљање и боравак деце за време трајања одмора. Ова дворишна површина није у потпуности приведена намени.

Обе дворишне површине имају заједно 2.500 м2.

ПРОСТОР ЗА РАД ШКОЛЕ 

– учионица                                                                                           

12

– учионица за информатику                                                                

1

– кабинета (лабораторија)                                                                  

– фискултурна сала                                                                             

1

– свлачионице (мушка, женска)

2

– помоћне наставне просторије                                                        

– кухиња (без трпезарије и магацина)                                              

1

– фото-лабораторија                                                                           

– библиотека са читаоницом                                                               

– канцеларије                                                                                      

4

– зборница                                                                                         

1

– архива                                                                                               

1

– портирница                                                                                       

1

– угљара                                                                                             

1

– котларница                                                                                      

1

– шљакара                                                                                          

1

– просторија и санитарни чвор ложача                                                    

1

– санитарне просторије ученика                                                          

4

– санитарне просторије радника                                                           

1

– степениште и ходници                                                                         

2

 

            РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАТВОРЕНОГ ПРОСТОРА 

Површина затвореног простора школе је 2.326,8 м2.

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s