Школски документи


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ ШКОЛЕ 2014-15
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2015-16
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2020
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 250 ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА
ЗА РОДИТЕЉЕ
Polugodisnji izvestaj direktora o radu škole 2015-2016
Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije
Pravilnik o merilima i postupku za upis AA
Nasilje medju decom
godisnji-plan-rada-skole-2016-17
realizacija-godisnjeg-plana-2015-16
skolski-program
pravilnik-o-ocenjivanju
GODIŠNJI PLAN rada skole2018-19
Izvestaj o realizaciji GODIŠNJEG PLANA rada skole u Kucuri 2017-18
Извештај директора 2017 – 18
Školski program 2018-2022
Pravilnik o postupanju ustanove u slucaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja
Летопис 2015-16
LETOPIS ŠKOLE 2016.-2017.
Letopis škole u Kucuri 2017-18
Правилник-о-оцењивању-ученика-у-основном-образовању-и-васпитању

pravilnik o obavljanju drustveno-korisnog
pravilnik_o_protokolu_postupanja_1
Правилник о поступању установе у сл

ШКОЛСКА ГОДИНА 2019/2020

Obviscenje javna rozprava standardi 1.
standardi 1 ciklus rusinski